Gran IL

Kontakt oss

Kontakt oss
Navn Rolle Tlf e-post

Kontakt oss i svømmegruppa:

Birgit Fladby Styret 917 43 751 bf@stahl-syberg.no
Cathrine Lehre Tønnesen Styret 977 49 982 tonnesen.cathrine@gmail.com
Thomas Hamar Instruktør 988 32 608  
Janne Johnsen Instruktør 908 23 711  
Alethia Dagestad Strande Instruktør 414 94 941  
Kristin Hoelsbrekken Instruktør 997 59 326  

 

Visjon: Skape prestasjoner og adferd vi og samfunnet er stolt av

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products