Gran IL

NM i Gymhjul 2016

NM i Gymhjul 2016

Turngruppa og Gran IL har ny webside www.granil.no

Klikk på linken for å åpne den nye websiden.

 

Alle resultater kan lastes ned via linken på høyre side.

Gran IL Turngruppe inviterer, i samarbeid med Norges Gymnastikk- og Turnforbund, til Norgesmesterskap i Gymnastikkhjul.

I tillegg til det ordinære NM vil det bli kjørt nasjonal klasse junior og egen konkurranse for rekrutter. Starliste samt ytterligere info ligger for nedlasting på høyre side.

 

Tid : lørdag 2. april- søndag 3. april.

Sted : Idrettshallen på Hadeland Videregående Skole

 

Konkurransestart : Lørdag kl. 12.30 og Søndag kl. 12.00

 NM – klasse junior (fyller 13-18 år i 2016)

 NM - klasse senior (fyller 16 år i 2016 eller eldre)

 Nasjonal klasse junior (fyller 13 – 18 år i 2016)

 Nasjonal klasse senior (fyller 16 år i 2016)

 Rekruttkonkurranse 11 – 13 år (fyller 11 år i 2016)

Nasjonale klasser deles i nybegynner (ikke vanske) og viderekomne (med vanske). Husk vanskeskjema! Rekrutter og nasjonal klasse junior og senior (gjelder ikke viderekommende) skal benytte stigereglementet. Alle som kjører stigen må stille i alle disipliner og må ha med skjema som viser trinn i hver enkelt disiplin til konkurransen. Stigereglementer er fortsatt under utprøving. Ved spørsmål: Ta kontakt med Grete Lauritzen.

 

Lørdag: Nasjonale klasser og NM junior og senior. Obligatoriske øvelser. (linje junior og senior, hopp, spiral og linje selvvalgt)

Søndag: NM finaler junior og senior. Rekruttkonkurranse 11-12 år. Premieutdeling.

 

Trening: Lørdag fra kl. 09.00 og søndag fra kl. 09.00.

 

Dommermøte: Lørdag og søndag kl. 11.00.

Konkurransen følger de gjeldende reglene, se www.gymogturn.no, se «reglement og bestemmelser» på siden «Gymnastikkhjul».

 

Startkontingent: Kr 400,- pr gymnast i NM klasse, 300,- pr gymnast i nasjonal klasse. Rekrutter kr 300,-. Husk kravet om gyldig konkurranselisens for 2016!

 

Overnatting: Gymnastene må selv bestille overnatting. Vedlagt til invitasjonen er en oversikt over aktuelle overnattingsteder med priseksempler. Det er reservert rom til dommerne på Granavolden Gjæstgiveri der også banketten holdes.

Middag lørdag kveld: Bankett kl. 19.00, Granavolden Gjæstgiveri. Banketten med middag vil koste 300,-.

 

Påmelding sendes til : G-laurit@outlook.com

Påmelding må inneholde navn, fødselsdato/år, e-postadresse, konkurranseklasse og størrelse på hjul.

Oppgi også navn, adresse, tlf nr. og e-postadresse til lagets kontaktperson.

 

Innbetaling samtidig med påmelding!! Betaling til Gran IL. Turngruppe, kontonr: 2020.08.01122

Startkontigent + bankett. Merk innbetalingen: NM 2016

 

PÅMELDINGS FRIST ER: 18. mars 2016

Kontaktperson : Grete Lauritzen, tlf. 95174701

Visjon: Skape prestasjoner og adferd vi og samfunnet er stolt av

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift