Gran IL

Bli med!

Bli med!

Bli med!

Turngruppa i Gran IL tilbyr partier fra 3 år og til seniornivå for gutter og jenter. Nøster, gymhjul, troppsgymnastikk og frittstående, se beskrivelse nedenfor.

Vi har en fin gjeng med trenere, og har fått med flere nye i år. Alle turntreninger er på Hadeland Videregående Skole i den nye turnhallen med grop og trampoline.

Turnprogrammet og treningstider er lagt ut under Treningstider. 

Treningstider for høsten 2017 blir lagt ut i løpet av sommeren. Påmelding åpner i midten av august via granil.no 

Eksisterende turnere får tilsendt epost med påmeldingslink, nye turnere kan melde seg på via granil.no fra 21.08.17

Treningene starter opp igjen i uke 35 fra 28. august.

Kontakt oss på turn@granil.no dersom du har spørsmål.

 

Turnpartier

Nøster 3 - 5 år, gutter og jenter
Gymlek! Her legges det mest vekt på lek og moro, og det tas sikte på å drive med varierte øvelser. Det gis også et innblikk i hva gymnastikk og turn er. Nøstene deltar med oppvisning på lokale arrangementer 2 – 3 ganger i løpet av året. Vi har 3 partier med trening tilpasset alder, det er derfor viktig at du melder på riktig i forhold til fødselsår. Trener har mange års erfaring som instruktør, og har med 2 hjelpetrenere.
Treningsavgift kr. 500 pr. halvår.


Turn og lek, 6 - 7 år (1. og 2. klasse)
For både gutter og jenter! Her legges det vekt på mye lek og moro med varierte øvelser. Det blir litt mer gymnastikk og turn enn for nøstepartiene. Øvelser fra Idrettens Grunnstige introduseres. Partiet deltar med oppvisninger på lokale arrangementer 3 – 4 ganger i løpet av året, og på barnekrets-turnstevnet i juni.
Treningsavgift kr. 600 pr. halvår.


Turn , 8 - 9 år (3. og 4. klasse)
For gutter og jenter! Her trener vi på det aller meste. Hovedvekten vil ligge på gymnastikk og turn. Vi fortsetter også med øvelser fra Idrettens Grunnstige. Partiet deltar med oppvisninger på lokale arrangementer 3 – 4 ganger i løpet av året, og på barnekretsturnstevnet i juni.
Treningsavgift kr. 600 pr. halvår.

 

Troppsgymnastikk, rekrutt, 10 - 13 år
Vi trener aktivt i trampett og tumbling/-matteøvelser pg trampoline. Prøver også enkelte øvelser i tradisjonelle turnapparater. Det legges vekt på mykhet, bevegelighet, styrke og spenst. Vi fortsetter med øvelser fra Idrettens Grunnstige. Vi deltar i lokale oppvisninger og på barnekretsturnstevnet i juni.
Treningsavgift kr 700 pr. halvår.

 

Troppsgymnastikk Junior/Senior, 13 år og eldre. Lett øvet/nybegynnere
Her trener en trampett, tumbling og trampoline. Vi starter med grunnleggende turnøvelser for å få trent inn basisferdigheter. Det er ikke krav om å konkurrere.
Treningsavgift kr. 700 pr. halvår.

 

Troppsgymnastikk, minirekrutt, 8-10 år
Her trener vi på det aller meste men hovedvekten vil ligge på trampett og tumbling, Vi deltar på lokale oppvisninger og barnekretsturnstevnet i juni. Turner må ha erfaring fra turn og være motivert for å lære mer. Uttak til partiet etter prøve/samtale med trenere.  
Treningsavgift kr. 1250 pr halvår. (tirsdag og torsdag)

 

Troppsgymnastikk, rekrutt, 11 - 13 år, KONKURRANSEPARTI
Her spesialiseres det på trampett, tumbling, Vi deltar i konkurranser innen trampett og tumbling på kretsnivå for de som fyller 11 år og eldre, hvorav en konkurranse er utenfor kretsen, samt lokale oppvisninger og barnekretsturnstevnet i juni. Turner må ha erfaring fra turn. Uttak til partiet etter prøve/samtale med trenere.  
Treningsavgift kr. 1500 pr halvår. (tirsdag og torsdag)

 

Troppsgymnastikk Junior/Senior, 14 år og eldre, KONKURANSEPARTI           
Her spesialiseres det på trampett og tumbling. Vi deltar i konkurranser innen trampett og tumbling på kretsnivå, hvorav en konkurranse er utenfor kretsen, samt lokale oppvisninger og barnekretsturnstevnet i juni- Turner må ha erfaring fra turn, og være innstilt på å delta på høstens konkurranser. Vi setter også krav til oppmøte på 2 treninger i uka. Uttak til partiet etter prøve/samtale med trenere. 
Treningsavgift kr. 1500 pr halvår. (tirsdag og torsdag)

 

Gymnastikkhjul fra 10 år og eldre, nybegynner og viderekommende
Her gis det grunnleggende trening i øvelsen gymnastikkhjul, som gymnaster fra Gran IL har hevdet seg godt i på nasjonalt nivå. For nybegynnere kreves grunnleggende turnferdigheter, for viderekommende kreves kvalifisering.
Treningsavgift kr. 700 pr. halvår.

 

Gymnastikkhjul spiral, 12 år og eldre
På dette partiet gis det grunnleggende trening i øvelsen gymnastikkhjul spiral. Her vippes gymnastikkhjulet over på den ene ringen og ruller hele tiden på kant. Hjulet beveger seg i sirkel. Også her utføres gymnastiske øvelser mens hjulet er i bevegelse. For nybegynnere og viderekommende. Må ha erfaring fra gymnastikkhjul
Treningsavgift kr. 700 pr. halvår.

 

Seniorspretten
For voksne gutter og jenter, turnforeldre og tidligere turnere som ønsker å trene på trampoline og enkle turnøvelser, men ikke konkurrere. Trener er tidligere hovedtrener i turngruppa, så her blir det bra veiledning!
Treningsavgift kr. 700 pr. halvår.

Alle våre partier er både for gutter og jenter

Medlemskontingent til Gran IL kommer i tillegg til treningsavgift. For å bli medlem i Gran IL, velg "Om Gran IL" og "Bli medlem" i menyen øverst på siden.

Visjon: Skape prestasjoner og adferd vi og samfunnet er stolt av

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products