Gran IL

Idrettsskolen

Idrettsskolen

Velkommen til Idrettsskolen

Hovedmålet til idrettsskolen er å skape motivasjon for fysisk aktivitet ved at barna får prøve ut ulike idretter og treningsaktiviteter. Aktivitetene skal være allsidige og varierte og foregå både innendørs og utendørs. Trygghet og mestringsopplevelser sammen med andre skal stå i fokus.

Som undermål ønsker vi å stimulere den fysiske, psykiske og sosiale utvikling hos barn. Samtidig utvikle evne til å samarbeide, ha sosial omgang og forberede ungene for organisert aktivitet i Gran IL.

Gjennom varierte øvelser, enkeltvis og i grupper, i form av lek, skal ungene bli presentert for grunnleggende tekniske element innen flere idretter. 
De vil også gjennom disse lekene og konkurransene for lag lære seg gjensidig respekt og toleranse.

 

 

"Det viktigste er ikke å vinne, men å delta"

 

 

Aktivitetsvalget i idrettsskolen er basert på hvilke grupper og tilbud som finnes i idrettslaget og i nærmiljøet.
Dette med tanke på at hvert barn kan finne ut hva som er "sin idrett" og hvilke aktiviteter de ønsker å fortsette med når de er ferdige på idrettsskolen.

Idrettsskolen er en fin arena for rekruttering for mer spesialiserte idretter.

Vi ønsker å benytte nærområdet i størst mulig grad og Gran Idrettspark der det er mulig.

Tilbudet har blitt utviklet over de senere årene, spesielt for eldste gruppe med en rekke litt «smalere» aktiviteter.

Basert på erfaring har idrettsskolen valgt å satse på foreldreinstruksjon på de aller fleste aktiviteter, men eksterne trener ressurser hentes inn hvor aktivitetene krever dette.

 

Visjon: Skape prestasjoner og adferd vi og samfunnet er stolt av

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift