Gran IL

Hovedstyret

Hovedstyret

Hovedstyret i Gran IL 2016

Styringsgruppa består av 6 valgte styremedlemmer. I tillegg møter lederne i de respektive undergruppene også på annenhvert styremøte.

I hovedstyret for 2016 sitter:

Leder:             Roy S. Torheim
Nestleder:        Ingunn Granaasen

                         Karianne Hagen
                         Oscar Engeli
                         Ingun Ingset
                         Thor Erik Linstad
                         Paul Gamme, 1. varamedlem

 

Visjon: Skape prestasjoner og adferd vi og samfunnet er stolt av

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift