Gran IL

Treningstider vår 2017

Treningstider vår 2017

TIMEPLAN 2016-2017

Turngruppa i Gran har treninger i idrettshallen på Hadeland Videregående Skole.

Kontakt oss på turn@granil.no dersom du har spørsmål.

Turn og lek, 6 - 7 år (1. og 2. klasse)

For gutter og jenter! Her legges det også vekt på lek og turn med varierte øvelser. Det blir litt mer gymnastikk og turn enn for nøstepartiene. Øvelser fra Idrettens Grunnstige introduseres. Partiet deltar med oppvisninger på lokale arrangementer 3 – 4 ganger i løpet av året, og på barnekrets-turnstevnet i mai/juni. Trener: Mariann Morstad Engeli, Marte Dammen og Ingrid Nyborg Johansen  Treningsavgift kr. 600,- pr. halvår.

 

Turn, 8 - 9 år (3. og 4. klasse)

For gutter og jenter! Her trener vi på det aller meste innen gymnastikk og turn. Vi fortsetter med øvelser fra Idrettens Grunnstige. Partiet deltar med oppvisninger på lokale arrangementer 3 – 4 ganger i løpet av året, og på barnekretsturnstevnet i mai/juni.  Trener: Lisa Mjøvik, Marte Dammen, Ingrid Nyborg Johansen. Treningsavgift kr. 600 pr. halvår.

 

Troppsgymnastikk, minirekrutt (født i 2007 og 2008) NYHET i år!

Her trener vi turn med hovedvekt på trampett og tumbling. Vi deltar på lokale oppvisninger og barnekretsturnstevnet i juni. Det er 2 treninger i uka og turner må ha erfaring fra turn og være motivert for å lære mer. Uttak til partiet etter prøve/samtale med trenere. Ta kontakt med Kristin på tlf 418 57 018 eller kristin@prestesaeter.no for påmelding til opptaksdag tirsdag 23. og torsdag 25. august kl 17.00-18.30.
Treningsavgift kr. 1250 pr halvår. (tirsdag og torsdag) Trener: Tonje Mjøvik / Trude Agasøster og Kristin Prestesæter / Frode  Dahle Agasøster

 

Troppsgymnastikk konkurranseparti Rekrutt, 11-13 år

Her spesialiseres det på trampett og tumbling. Vi deltar i konkurranser innen trampett og tumbling på kretsnivå, samt lokale oppvisninger og barnekretsturnstevet i juni. Turner må ha erfaring fra turn, og være motivert for å lære mer. Uttak til partiet etter prøve/samtale. Kontakt trener kristin@prestesaeter.no for mer informasjon. 

Treningsavgift kr. 1500 ,- (tirsdag og torsdag)  Trenere: Kristin Prestesæter / Tonje Mjøvik / Pål Myran

 

Troppsgymnastikk konkurranseparti Junior/Senior, 14 år og eldre

Her spesialiseres det på trampett og tumbling. Vi deltar i konkurranser innen trampett og tumbling på kretsnivå, samt lokale oppvisninger. Turner må ha erfaring fra turn, og være innstilt på å delta på høstens konkurranser. Krav til oppmøte på 2 treninger i uka. Uttak til partiet etter prøve/samtale. Kontakt trener kristin@prestesaeter.no for mer informasjon.

Treningsavgift kr. 1500 ,- (tirsdag og torsdag)  Trenere: Kristin Prestesæter / Tonje Mjøvik / Pål Myran / Anne Marie Helmen

Nøster 3 - 5 år, gutter og jenter

Gymlek! Her legges det mest vekt på lek og moro, og det tas sikte på å drive med varierte øvelser. Det gis også et innblikk i hva gymnastikk og turn er. Nøstene deltar med oppvisning på lokale arrangementer 2 – 3 ganger i løpet av året. Vi har 1 partier med trening tilpasset 3-4 år (født 2013 og siste halvdel av 2012) samt 1 parti for 4-5 åringer (født i 2011 og første halvdel av 2012). Det er derfor viktig at du melder på riktig i forhold til fødselsår. Trener: Hege Jonsebråten   Treningsavgift kr. 500 pr. halvår.

 

Troppsgymnastikk rekrutt, 10 - 13 år (fra 5. klasse)

Vi trener aktivt i trampett og tumbling/-matteøvelser, og prøver også enkelte øvelser i tradisjonelle turnapparater. Det legges vekt på mykhet, bevegelighet, styrke og spenst. Vi fortsetter med øvelser fra Idrettens Grunnstige. Vi deltar i lokale oppvisninger og på barnekretsturn-stevnet i juni. Trener:  Eivind Hammer, Martin Dyrud Støre og Erik Djupvik.  Treningsavgift kr 700 pr. halvår.

 

Troppsgymnastikk, 14 år og eldre Lett øvet/ nybegynnere

Her trener en trampett, tumbling og trampoline. Vi starter med grunnleggende turnøvelser for å få trent inn basisferdigheter.  Det er ikke krav om å konkurrere, men delta på lokale oppvisninger. Trener: Eivind Hammer, Martin Dyrud Støre og Erik Djupvik.  Treningsavgift kr. 700 pr. halvår.

 

Gymnastikkhjul 10 år og eldre (fra 5. klasse)

Her gis det grunnleggende trening i øvelsen gymnastikkhjul, som gymnaster fra Gran IL har hevdet seg godt i på nasjonalt nivå. For nybegynnere kreves grunnleggende turnferdigheter.
Trenere: Solveig Sæthre, Inger Linvolden og Elise Venolum.  Treningsavgift kr. 700 pr. halvår.

 

Gymnastikkhjul viderekomne fra 12 år

Her bygges det videre på linje, hopp og spiral i gymnastikkhjul. Det kreves at gymnast har gått nybegynnerpartiet tidligere og ifølge trener er kvalifisert. Tirsdagspartiet vil trene på linje, hopp og spiral og delta på konkurranser. Onsdagspartiet trener linje og hopp og vil bli delt etter alder samt nivå og delta på lokale oppvisninger.
Trener: Trude Agasøster. Treningsavgift kr. 700 pr. halvår.

 

Seniorspretten

For voksne gutter og jenter, foreldre og tidligere turnere som ønsker å trene på trampoline og enkle turnøvelser, men ikke konkurrere. Trener: Frode Dahle Agasøster        Treningsavgift kr. 700 pr. halvår.

Alle våre partier er både for gutter og jenter

Annen informasjon

  • Det er begrenset antall plasser på partiene på grunn av antall trenere og tilgjengelig utstyr pr turnparti.
  • Medlemskap i Gran IL hører med for deltakelse i turngruppas aktiviteter. Påmeldte blir registrert og får tilsendt giro.
  • Hvis man ønsker å starte på et parti over egen alder må turner kunne mestre turnpartiets nivå, og det må godkjennes av trener.
  • Turnforbundets utøverforsikring dekker alle som betaler treningsavgift.
  • Pass på å registrere riktig telefon og e-postadresse ved påmelding. Vi sender beskjeder og invitasjoner pr sms og e-post.

Visjon: Skape prestasjoner og adferd vi og samfunnet er stolt av

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products